HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Ms. Hằng anh ho tro

- Phòng kinh doanh

+ Ms Hằng: 0934 445 936

+ Ms Minh: 0979 168 904

+ Mr Điệp : 0976 613 863

+ Ms. Thu : 0969 543 582

- Phòng kỹ thuật

+ KT: 0978 191 081

dien thoai Hotline: 0982 261 492

thu dochoisanxuat@gmail.com


introduction